Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

NURANIYAT

Nureddin Muhammed Abdülkadir
ŞEYH ZIYAD DALAWI
İLİM, AMEL, SOHBET, TIBB-I NEBEVİ

Âlim ile sohbet mercan incidir
cahil ile sohbet her gün bir can incitir

COVID-19 – Corona “Korona” Virüsü

Maske, Mesafe ve Temizlik. Bu üç tedbirde birleşelim

Şimdi tedbirde birlik olma zamanı

Bu üç tedbirde birleşelim

Evde Kal, Evde Hayat Var

Bitkisel Tedavi Talep

BAŞLAMAK

Bitkisel Reçete Talep

BAŞLAMAK

Danışma Talep

BAŞLAMAK

Online Randevu Al

BAŞLAMAK

Nuraniyat Tıp ve Hikmet Merkezi
Nuraniyat’tan Günlük Faydalar

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym

Hadis-i Şerif

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
Müslüman kardeşinle çekişme! Onunla alay etme! Ona yerine getirmeyeceğin bir şeyi va’detme!
(Sünen-i Tirmizi)

Hadis-i Şerif

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve hased etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz!
(Sahih-i Buhârî)

Hadis-i Şerif

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu, deme; ancak, Allah takdir etti ve dilediğini yaptı, de. Zira ‘keşke’ demek, şeytanın vesvesesine yol açar.
(Sahih-i Müslim)

Hadis-i Şerif

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
Biriniz, (namazı kıldıktan sonra) sadece (bir sonraki) namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur.
(Sahih-i Buhârî)

Hadis-i Şerif

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur
İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez.
Sahih-i Buhari

Hadis-i Şerif

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur
Kıyamet gününde mü’min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz.
Sünen-i Tirmizi

Hacet Duası

Ey Allah!

Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim.

Ey allah! Öncekilerden ve sonrakilerden her kime imandan neler verdiysen de benim ona gücüm ulaşmıyorsa, amelim eksik kalıyorsa, isteğim kavuşmuyorsa, duam yetişmiyorsa, öyle bir şey istemek dilime gelmiyorsa, sen okuvvetli iman ile beni seçkin kıl. Ey acıyanların en merhametlisi kabul et .

Dualar ve Zikirler

Allah’tan umudunuzu kaybetmeyin, çünkü Allah sizden umudunu kaybetmez

Ey oğlum! Allahü tealâ bize ve sana ve bütün müslümanlara tevfîk, başarı ve muvaffakiyet ihsân eylesin! Sana Allah’tan korkmanı ve O’na tâat üzere olmanı, dînimizin emir ve yasaklarına riâyet etmeni ve hudûdunu gözetmeni vasiyet ederim.

Hazreti Abdülkadir Geylani
(Kuddise Sirruhû)

Ey oğlum! Allahü teâlâ bize, sana ve müslümanlara tevfîk versin! Bizim bu yolumuz, Kitap ve Sünnet üzere bina edilmiştir. Kalbin selâmeti, el açıklığı, cömertlik, cefâ ve ezâya katlanmak ve din kardeşlerinin kusurlarını affetmek üzere kurulmuştur.

Hazreti Abdülkadir Geylani
(Kuddise Sirruhû)

Ey oğlum! Sana vasiyet ederim! Derviş yâni Allah adamlarıyla berâber ol. Meşâyıha, tasavvuf büyüklerine hürmeti gözet! Din kardeşlerinle iyi geçin! Küçük ve büyüklere nasîhat üzere ol. Dinden başka şey için kimseye düşmanlık etme!

Hazreti Abdülkadir Geylani
(Kuddise Sirruhû)

Kalp mana yönüyle sıhhatli olduğu zaman zikir de daimi olur. Etrafına ve üzerine zikir yazılır. Bu durumda kişinin gözleri uyur, fakat kalbi Aziz ve Celil olan Allah’ın Rabbini zikreder.

Hazreti Abdülkadir Geylani
(Kuddise Sirruhû)

İstiyorsan Hakk’a varmayı, Meslek edin gönül almayı,

Bırak saraylarda mermer olmayı, Toprak ol, bağrında güller yetişsin.

Hazreti Mevlâna
(Kuddise Sirruhû)

Nefse , günahlardan kaçmak, İbadet yapmaktan daha GÜÇ gelir.

Onun için Günahtan Kaçmak daha Sevaptır .

İmam-ı Rabbani Hazretleri
(Kuddise Sirruhû)

Tasavvuf büyüklerine dil uzatma, gözlerin yaşlı, amelin temiz olsun.

Hazreti Abdülhâlik-ı Gucdüvânî
(Kuddise Sirruhû)

Ölümü, ahiret hallerini ve nimetlerin hakiki sahibini unutmayınız.

Hazreti Halid-i Bağdâdî
(Kuddise Sirruhû)

Susmak, mana eksikliğinden değildir, (belki de) mânanın derinliğindendir.

Hazreti Mevlâna
(Kuddise Sirruhû)

Bismillâhir rahmânir rahîm

Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salâte, innes salâte kânet alâl mu’minîne kitâben mevkûtâ. “Nisâ Suresi” ﴾103﴿

Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken), (devamlı) Allah’ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman, namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü’minlerin üzerine, “vakitleri belirlenmiş bir farz” olmuştur .

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Bir kul, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o kuluna yardım eder.

Umutsuz olma, olmaz deme ! Umutları var eden , sebepleri yaratan, Olmazları olduran Rabbimiz var.

NURANIYAT

Allah’ım! Bizi amansız hastalıklarla sınama, borç yüküyle ve kul hakkıyla canımızı alma.

NURANIYAT

Dünya seni daralttığında,’Elem Neşrah’ suresini hatırla..! Zorluğun İki kolaylık arasında olduğunu idrak et ve rahatla.

NURANIYAT

Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir.

NURANIYAT

Her şey sen olsun şu dünyada ve olmasın sen olmayan dünya da.

NURANIYAT

Mutlu ya da mutsuz olmanız, bir şeye bağlıdır; düşünce biçiminize.

NURANIYAT

EDEP YA HU


Bismillâhir rahmânir rahîm

Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ardı, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılan, subhâneke fekınâ azâben nâr.

“Âl-i İmran Suresi” ﴾191﴿

Onlar (ulûl elbab, lüblerin, Allah’ın sır hazinelerinin sahipleri), ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima) Allah’ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): “Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan’sın, artık bizi ateşin azabından koru .

İnsanlardan bir iyilik gördüğün zaman önce Allah’a şükret., Sonra ona vesile olan kimseye teşekkür et.,
Nimeti göndereni unutma, getireni de ihmal etme. (İmam-ı Gazâlî Hazretleri)

Lokman Hekim

Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut. Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış.

Lokman Hekim

Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap. Kendi ölçüne göre söz söyle. Herkesin hakkına riayet et.

Lokman Hekim

Olgun insanın miheng taşı akıl danışmak, güler yüz, nefse hakimiyet, acıya katlanmaktır.

Lokman Hekim

Ölümü hiçbir an unutma, Ve ondan korkma, Hayırlılar için ölüm üstün mükafattır, Öyle ise ölüme hazırlan.

NURANIYAT

İLİM, AMEL, SOHBET, TIBB-I NEBEVİ

Hadim-ül Fukara

Hadim-ül Ulema vel Salihin

Halife Şeyh Nureddin Muhammed Abdülkadir Ziyad DALAWI Bağdadi
Tıbb-ı Nebevi ve Bütünsel Tıp Uzmanı

Size fayda sağlayan bazı makaleler

Kelimelerin Sihri ve Öncelik Etkisi

Duyduğunuz ilk bilgi beynimizin dikkatini çektiğinde ondan sonra gelen tüm bilgilerin üzerini boyar. Buna öncelik etkisi denir.
Kelimelerin sıralamasını farklılaştırarak karşınızdaki kişiyi 

Kendini Geliştirme

Her gün en az 10 sayfa kitap oku. Kitap okumak ilgini çekmiyorsa bir kaç köşe yazısı veya bir kaç bilimsel makale oku. Ne kadar okursan o kadar çok konu hakkında fikrin ve o kadar çok fikre karşı farklı bakış açın olur.

İnsanların düşüncelerini okuyarak

Aldatıldığınızı, size yalan söylendiğini veya kullanıldığınızı düşünüyorsanız bu haber tam size göre!

Psikolojik bir teknik neler

✎ Ziyaretçi Defteri ☛ ☛ ☛

Bismillâhir rahmânir rahîm

İnnemâl mu’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum turhamûn.
Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Umulur ki, böylece siz rahmet olunursunuz.

❁ Güvenli ve Müreffeh Bir Geleceğe El Ele ❁

Allah’ım!

Sen Benim Rabbimsin
Senden Başka ilah yoktur
Beni Sen Yarattın, Ben Senin Kulunum, Gücüm Yettiğince Ahdin ve Va’din Üzereyim
Yaptığım Şerlerden Sana Sığınırım
Üzerimdeki Nimetlerini itiraf ve Günahlarımı İkrar Ederim
Beni Affet, Çünkü Günahları ancak Sen affedersin.

Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim.

Son Yazılar

Sinir Otu

Halk arasında “sinirli ot” diye bilinen ve çok sayıda faydası bulunan bu bitki türü, çeşit olarak ikiye ayrılmaktadır. Dar yapraklı sinirli ot ve geniş yapraklı sinirli ot olarak çeşitlenen bitkinin[…]

Read more

Ginseng

Ginseng, faydaları binlerce yıllardır Asya ve yerli Amerikan Kültürleri tarafından bilinmekte olan şifalı bir bitkidir. İnsan şekline benzerliği nedeniyle Çince “insan bitkisi” olarak adlandırılan ginseng’in iki farklı çeşidi vardır. Bunlar[…]

Read more

Epimedium

Epimedium (epimedyum) nedir Uzakdoğu’da yetişen bir bitki olan epimedyum, afrodizyak etkisi olduğuna inanıldığından iktidarsızlık, erken boşalma, orgazm olamama gibi pek çok cinsel sorunun tedavisinde kullanılmış olan bir şifalı bitkidir. Ülkemizde[…]

Read more
Whatsapp veya Telegram veya imo Programı gereklidir
Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız!