Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Tovbe Adabi

Tovbe Adabi

Kadiri Nakşibendi Tarikatı

Nuraniyat yolu

Tovbe Adabi

Şeyhin terbiyesine girmek tövbe ile başlar. Tövbe Şeyh değil, Yüce Allah’a yapılmaktadır. Ancak, Şeyh bu tövbede, mümine şahit ve yardımcı olmaktadır. Şeyh günahları affetmez, ona böyle bir yetki verilmemiştir. Günahları affedecek olan sadece Yüce Allah’tır. Şeyh, Yüce Peygamberimize (sallallahu aleyhi ve sellem) uyarak, bir müminin affedilmesi için alemlerin Rabbine yönelmekte ve yalvarmaktadır. Yüce Rabbinin huzurunda nasıl davranacağını bilmeyen ve buna kendini ehil görmeyen kimseye Şeyh, yol göstermekte, usul öğretmektedir. Ayrıca ona tövbesinde yardımcı olmakta, tövbe eden kimsenin kalbine ilahi izin ve destekle feyiz, sevgi ve nur akıtmaktadır. Daha da önemlisi, Şeyh, tövbe ile Allah’a dönen kimseyi, özel terbiye dairesine almaktadır. Böylece nefsine ve şeytana karşı zayıf düşen mümin, artık kendisine hayır ve takva yolunda yardım edecek gerçek bir dost ve yardımcı bulmuş olmaktadır. Şeyhle birlikte yapılan tövbede iki önemli iş olmaktadır: Birisi, günahlardan tövbe, diğeri de tövbeyi korumak için Şeyhe intisap.

Bir mümin, tek başına da tövbe yapabilir; fakat tek başına tövbesini korumak ve manevi terbiyesini gerçekleştirmek oldukça zordur. Hatta bugünün insanı için imkansızdır.

İşte Allah’ın dostu ile Allah yolunda yürümek için yapılan bu manevi sözleşmeye intisap, inabe, el alma, manevi terbiyeye girme denir. İntisap, irade işidir. Bu bağlanmada müridin irade, niyet ve kararı lazımdır. İradesiz intisap olmaz. İntisap için Şeyhin istemesi yetmez, bu iş tek taraflı olmaz. Kulun kendisi istemelidir ki iş başlasın. Bu bir manevi anlaşmadır. Bu anlaşma Allah’a güzel kulluk etmek için yapılır. Gayesi Allah rızasını elde etmektir. Şeyh bu güzel yolda vasıtadır, rehberdir, örnektir, yardımcıdır, duacıdır, şahittir.

Tövbe ile intisap ettikten sonra yapılması gereken bazı şartlar vardır. Bunlar, manevi terbiyeye girmenin ilk adımlarıdır. Şeyhin manevi terbiyesi ve tasarrufu altına girmek için bu şartlar noksansız yapılmalıdır. Şekiz şart ve âdab diye isimlendirilen bu vazifeler gece yapılacaktır. ece yapılacağı zaman yatsı namazından sonra, yatmaya yakın bir zamanda yapılır. Bu vazifeler şunlardır:

7 Şart Talimatı

  1. Gusül abdesti ve Tövbe Niyetiyle Abdesti Almak.
  2. iki Rekat Tövbe Namazı Kılmak.
  3. Yetmiş Defa Estağfirullah Demek.
  4. Bir Fatiha ve Üç kere İhlas sûresini okuyup sevabını Allah rızası için Hazreti Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz başta olmak üzere, Ehl-i beyt, Sahabe-i Kiram ve Sadat-ı Kirama, Tarikatımız Şeyhleri, hediye eder. Fatihaları hediye usulü şöyledir.
  5. Şeyh Bî’atı, (Sözleşme, söz verme, teslimiyet) .. ahdi ifa ediniz (yerine getiriniz)! Muhakkak ki ahd, mes’ul (sorumlu) kılar. (İsrâ Sûresi-34)
  6. Ölüm Rabıtası – Ölümü Düşünmek.
  7. Şeyh Rabıtası – Şeyhi Düşünmek.

Salavatı Şerife 3 kere

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir