Şeytan Pençesi

Şeytan Pençesi

Şeytan Pençesi

Diğer İsimler: Devils Claw, Devil’s Claw Root, Garra del Diablo, Grapple Plant, Griffe du Diable, Harpagophyti Radix, Harpagophytum, Harpagophytum procumbens, Harpagophytum zeyheri, Racine de Griffe du Diable, Racine de Windhoek, Teufelskrallenwurzel, Uncaria procumbens, Wood Spider.

 

Şeytan Pençesi Nedir?

Şeytanın pençesi bir bitkidir. Botanik adı Harpagophytum, Yunanca “kanca bitkisi” anlamına gelir. Bu bitki adını tohumların yayılması için hayvanlara tutturulması amaçlanan kancalarla kaplı olan meyvesinin görünümünden alır. Bitkinin kökleri ve yumruları ilaç yapmak için kullanılır.

Şeytan pençesi “arterlerin sertleşmesi” (ateroskleroz), artrit, gut, kas ağrısı (kas ağrısı), sırt ağrısı, fibromiyalji, tendinit, göğüs ağrısı, gastrointestinal (GI) rahatsızlık veya kalp yanığı, ateş ve migren baş ağrısı için kullanılır. Ayrıca doğum, adet sorunları, alerjik reaksiyonlar, iştahsızlık ve böbrek ve mesane hastalığındaki zorluklar için kullanılır.

Bazı insanlar yaralar ve diğer cilt koşulları için cilde şeytan pençesi uygular.

 

Şeytan Pençesi Ne Kadar Etkilidir?

Doğal İlaçlar Kapsamlı Veri Tabanı, şu ölçütlere göre bilimsel kanıtlara dayanan etkinliği değerlendirmektedir: Etkili, muhtemelen etkili, mümkün olduğunca etkili, mümkün olduğunca etkisiz, muhtemelen etkisiz, etkisiz ve etkililiği değerlendirmek için yeterli kanıt yok.

 

Mümkün olduğunca etkili

 • Sırt ağrısı . Şeytanın pençesini ağızdan almak bel ağrısını azaltır. Şeytan pençesi, bazı steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçların (NSAID’ler) yanı sıra işe yarıyor gibi görünüyor.
 • Osteoartrit . Şeytanın pençesini tek başına, diğer bileşenlerle veya steroid olmayan antienflamatuar ilaçlarla (NSAID’ler) almak, osteoartrit ile ilişkili ağrıyı azaltmaya yardımcı gibi görünmektedir. Bazı kanıtlar, 16 haftalık tedaviden sonra kalça ve dizdeki osteoartrit ağrısını iyileştirmek için şeytan pençesinin yanı sıra diacerhein (ABD’de mevcut olmayan osteoartrit için yavaş etkili bir ilaç) üzerinde çalıştığını göstermektedir. Şeytanın pençesini alan bazı insanlar, ağrıyı gidermek için ihtiyaç duydukları NSAID dozunu azaltabilir gibi görünüyor.

Etkililiğini değerlendirmek için yeterli kanıt yok .

 • Romatoid artrit (RA) . Erken araştırmalar, şeytanın pençe ekstraktının ağız yoluyla alınmasının RA’yı iyileştirmeyebileceğini düşündürmektedir.
 • Gut .
 • Yüksek kolesterol .
 • İştahsızlık .
 • Kas ağrısı .
 • Migren baş ağrısı .
 • Cilt yaralanmaları ve koşulları .
 • Mide bulantısı .
 • Diğer koşullar .

Bu kullanımlar için şeytanın pençesini değerlendirmek için daha fazla kanıt gereklidir.

 

Şeytan Pençesi Nasıl Etki Eder?

Şeytan pençesi, iltihabı ve şişmeyi ve sonuçta ortaya çıkan ağrıyı azaltabilecek kimyasallar içerir.

Şeytan Pençesi Kullanmak Güvenilir Mi?

Şeytanın pençesi, bir yıla kadar uygun dozlarda ağızdan alındığında çoğu yetişkin için Mümkün Olduğunca Güvenlidir . En yaygın yan etki ishaldir. Bir araştırma çalışmasına katılanların yaklaşık% 8’inde ishal gelişmiştir. Diğer olası yan etkiler mide bulantısı, kusma, mide ağrısı, baş ağrısı, kulak çınlaması, iştahsızlık ve tat kaybıdır. Ayrıca alerjik cilt reaksiyonlarına, adet sorunlarına ve kan basıncında değişikliklere neden olabilir. Ancak bu olaylar nadirdir.

Şeytanın pençesini uzun süreli kullanmanın veya cilde uygulamanın güvenliği hakkında yeterli bilgi yoktur.

 

Özel önlemler ve uyarılar:

Hamilelik ve emzirme : Şeytan’ın pençesi Mümkün Olduğunca Güvenlidir. Gelişmekte olan fetüse zarar verebilir. Hamilelikte kullanmaktan kaçının. Emzirirken şeytanın pençesini kullanmaktan kaçınmak en iyisidir. Emzirme döneminde güvenliği hakkında henüz yeterli bilgi yoktur.

Kalp sorunları, yüksek tansiyon, düşük tansiyon : Şeytan pençesi kalp atış hızını, kalp atışını ve kan basıncını etkileyebileceğinden, kalp ve dolaşım sistemi bozuklukları olan insanlara zarar verebilir. Bu koşullardan birine sahipseniz, şeytanın pençesine başlamadan önce sağlık uzmanınızla konuşun.

Diyabet: Şeytan pençesi kan şekeri seviyesini düşürebilir. Kan şekerini düşüren ilaçlarla birlikte kullanılması kan şekerinin çok düşmesine neden olabilir. Kan şekeri seviyelerini yakından izleyin. Sağlık uzmanınızın diyabet ilaçları dozunuzu ayarlaması gerekebilir.

Safra taşları : Şeytan’ın pençesi safra üretimini artırabilir. Safra taşı olan insanlar için bu bir sorun olabilir. Şeytan pençesi kullanmaktan kaçının.

Vücuttaki düşük sodyum seviyeleri : Şeytan pençesi vücuttaki sodyum seviyelerini düşürebilir. Bu, zaten düşük sodyum seviyesine sahip insanlarda semptomları kötüleştirebilir.

Peptik ülser hastalığı (PUD) : Şeytanın pençesi mide asitlerinin üretimini artırabileceğinden mide ülseri olan insanlara zarar verebilir. Şeytan pençesi kullanmaktan kaçının.

Şeytan Pençesi Farklı İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Orta Düzeyde

Karaciğer tarafından değiştirilen ilaçlar (Sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) substratları)Bazı ilaçlar karaciğer tarafından değiştirilir ve parçalanır. Şeytan pençesi, karaciğerin bazı ilaçları ne kadar hızlı parçaladığını azaltabilir. Karaciğer tarafından parçalanan bazı ilaçlarla birlikte şeytan pençesini almak, bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini artırabilir. Karaciğer tarafından değiştirilen herhangi bir ilaç alırsanız, şeytanın pençesini almadan önce sağlık uzmanınızla konuşun.

Karaciğer tarafından değiştirilen bazı ilaçlar arasında omeprazol, lansoprazol ve pantoprazol; diazepam; karizoprodol ; nelfinavir; ve diğerleri.

Karaciğer tarafından değiştirilen ilaçlar (Sitokrom P450 2C9 (CYP2C9) substratları)Bazı ilaçlar karaciğer tarafından değiştirilir ve parçalanır. Şeytan pençesi, karaciğerin bazı ilaçları ne kadar hızlı parçaladığını azaltabilir. Karaciğer tarafından parçalanan bazı ilaçlarla birlikte şeytanın pençesini almak, bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini artırabilir. Karaciğer tarafından değiştirilen herhangi bir ilaç alırsanız, şeytanın pençesini almadan önce sağlık uzmanınızla konuşun.

 

Karaciğer tarafından değiştirilen bazı ilaçlar arasında diklofenak, ibuprofen, meloksikam ve piroksikam;  selekoksib;  amitriptilin;  warfarin; glipizid; losartan; ve diğerleri.

Karaciğer tarafından değiştirilen ilaçlar (Sitokrom P450 3A4 (CYP3A4) substratları)Bazı ilaçlar karaciğer tarafından değiştirilir ve parçalanır. Şeytan pençesi, karaciğerin bazı ilaçları ne kadar hızlı parçaladığını azaltabilir. Karaciğer tarafından parçalanan bazı ilaçlarla birlikte şeytanın pençesini almak, bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini artırabilir. Şeytanın pençesini almadan önce, karaciğer tarafından değiştirilen herhangi bir ilaç alıyorsanız sağlık uzmanınızla konuşun.

Karaciğer tarafından değiştirilen bazı ilaçlar arasında lovastatin, ketokonazol, itrakonazol, feksofenadin, triazolam ve diğerleri bulunur.

Warfarin Warfarin kan pıhtılaşmasını yavaşlatmak için kullanılır. Şeytan pençesi varfarinin etkilerini artırabilir ve morarma ve kanama şansını artırabilir. Kanınızın düzenli olarak kontrol edilmesini sağlayın. Varfarin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.

Az Düzeyde

Hücrelerdeki pompalarla taşınan ilaçlar (P-glikoprotein Substratları) Bazı ilaçlar pompalarla hücrelere taşınır. Şeytan pençesi bu pompaları daha az aktif hale getirebilir ve bazı ilaçların vücut tarafından ne kadar emildiğini artırabilir. Bu, bazı ilaçların yan etkilerini artırabilir.

Bu pompalar tarafından taşınan bazı ilaçlar arasında etoposid, paklitaksel, vinblastin, vinkristin, vindesine, ketokonazol, itrakonazol, amprenavir, indinavir, nelfinavir, sakinavir, simetidin, ranitidin, diltiazem, verapamil, kortikosteroidler, kisitisitiditiditid Allegra), siklosporin, loperamid, kinidin ve diğerleri.

Mide asidini azaltan ilaçlar (H2-blokerleri)Şeytan pençesi mide asidini artırabilir. Mide asidini artırarak, şeytanın pençesi, H2-blokerler olarak adlandırılan mide asidini azaltan bazı ilaçların etkinliğini azaltabilir.

Mide asidini azaltan bazı ilaçlar arasında simetidin, ranitidin, nizatidin ve famotidin bulunur.

Mide asidini azaltan ilaçlar (Proton pompası inhibitörleri)Şeytan pençesi mide asidini artırabilir. Mide asidini artırarak, şeytanın pençesi, proton pompası inhibitörleri adı verilen mide asidini azaltmak için kullanılan ilaçların etkinliğini azaltabilir.

Mide asidini azaltan bazı ilaçlar arasında omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol ve esomeprazol bulunur.

Şeytan Pençesinin Bitkiler ve Gıda Takviyeleriyle Bir Etkileşimi Var Mı?

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Şeytan Pençesinin Gıdalarla Bir Etkileşimi Var Mı?

Yiyeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Şeytan Pençesi Hangi Dozda Kullanılır?

Bilimsel araştırmalarda aşağıdaki dozlar çalışılmıştır:

Ağızla:

 • Osteoartrit için : 4 aya kadar günde üçe kadar bölünmüş dozda 2-2.6 gram şeytan pençesi özü alınmıştır. 600 mg şeytan pençesi, 400 mg zerdeçal ve 300 mg bromelain sağlayan spesifik bir kombinasyon ürünü, 2 aya kadar günde üç kez 2-3 kez alındı. Günde 40 mL olarak ağızdan alınan şeytan pençesi, ısırgan otu, kuşburnu ve D vitamini içeren spesifik bir kombinasyon ürünü (Rosaxan, medAgil Gesundheitsgesellschaft mbH) 12 hafta boyunca kullanılmıştır.
 • Sırt ağrısı için : Günlük olarak, genellikle bölünmüş dozlarda, 1 yıla kadar 0.6-2.4 gram şeytan pençesi özü alınmıştır.

Kaynak: iktibâs
Teknik Destek: seodanisman
Edited by: Tıbb-ı Nebevî Uzmanı

Subscribe
Bildir
guest
Bizi Değerlendirin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Lütfen kopyalamayın!
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x