Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
info@nuraniyat.com

Seher Duası

Seher Duası


Seher Duası – Hazreti Abdülkadir-i Geylâni (Kuddise Sirruhû)

إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين ✦ إلهي غارت النجوم ونامت العيون ✦ وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ✦ إلهي فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه ✦ وأنت حبيب المتهجدين وأنيس المستوحشين ✦ إلهي ان طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجأ ✦ وإن قطعتني عن خدمتك فخدمة من أرتجي ✦ إلهي إن عذبتني فإني مستحق العذاب والنقم ✦ وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم ✦ يا سيدي لك أخلص العارفون ✦ وبفضلك نجا الصالحون ✦ وبرحمتك أناب المقصرون ✦ يا جميل العفو أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك ✦ وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة …

✴ ✴ ✴

Bismillâhir rahmânir rahîm

İlâhî ğallekatil müluku ebvabeh. Ve babuke meftuhun lissâilîn. İlahî ğârati’n nücumu venâmetil uyun. Ve entel Hayyul Kayyumullezî la ta’huzuhu sinetün ve la nevmün. İlahî fürişetil füruşu vehala küllü habîbin bihabîbihi.

Ve ente habîbul müctehidîn. Ve enîsul mustevhişîn. İlahî in taradtenî an bâbike faila bâbi men eltacî. İlahî in kata’tenî an cenâbike fecenâbu men erteci. İlahî in azzebtenî feinnî mustehıkun lilazâbi vannıkam. Vein afevtenî feente ehlul cudi vel kerem. Yâ seyyidî leke ehlasal ârifun. Ve bifadlike necassâlihun.

Ve biğufrânike enabel mukassırun. Yâ cemîlel afve ezıknî berde afvike ve halavete ma’rifetik. Ve in lem ekün lizalike ehlen. Feinneke ehlu’t takva ve ehlu’l mağfiret.

✴ ✴ ✴

Meal

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ey Allah’ım! Mal ve makam sahipleri kapılarını sürmelediler, Senin kapın ise istekte bulunanlar için açıktır.

Ey Allah’ım! Yıldızlar batıp gözler uykuya daldı. Sen ise kendisini ne bir uyuklama ne de bir uyku tutmayan Hayy’sın (hayatı ezeli ve ebedi olansın), Kayyum’sun (bütün mevcudat kendisiyle kaim olansın). Ey Allah’ım! (Gece karanlığıyla mevcudatın üzerini örtünce) döşekler seriliverdi ve bütün sevenler sevdikleriyle başbaşa kaldı. Sen, sana ulaşmak için gayret edenlerin biricik sevgilisi, (benim gibi) yalnızlık gurbetine maruz kalanların yakınısın. Ey Allah’ım! Beni (yani dergâhına sığınan bu kimsesiz ve yalnız kalmış kulunu) şayet kapından kovacak olursan, ben gidip kimin kapısına sığınayım?

Ey Allah’ım! Beni yakınlığından mahrum edersen, ben kimin yakınlığını umabilirim? Ey Allah’ım! Şayet sen bana azab edecek olursan, ben (biliyorum ki) azaba ve cezalara müstahakım. Fakat beni affedersen (biliyorum ki) Sen lütuf ve kerem ehlisin. Ey sâhibim, marifet erbabı kulların (senden başka ne varsa yüz çevirip) Sana bağlanmış, salih kulların Senin fazlınla kurtuluşa ermiş, (hatalı) günahkâr olanlar da (tövbe ya Rabbi deyip) Senin affına yönelmiş.

Ey affı güzel olan, ne olur affının serinliğini ve marifetinin tatlılığını bana tattır. Her ne kadar ben bunlara layık olmasam da, saygıyla önünde iki büklüm olup azabından sakınılmaya layık olan da (günahkârların günahlarını) bağışlamaya ehil olan da Sensin.


Kaynak: El-Füyuzatü’r-Rabbaniyye fi’l-measir ve’l-Evradü’l-Kadiriyye

Lütfen bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşın

guest
İsteğe bağlı, önemli değil
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
NURANIYAT
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x