Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
info@nuraniyat.com

Salat-ý Tefriciye Duası

Salat-ý Tefriciye Duası


Salat-ý Tefriciye Duası

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ðamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

 

Allâh’ým, kendisi hürmetine düðümler çözülen, gamlar-kederler açýlan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutlarýn sulandýðý, Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve onun âl ve ashâbýna; her bakýþ ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanlarýn sayýsýnca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle. Bu fazilettendir ki, salavât okuyan kimsenin bütün iþleri Allah tarafýndan kolaylaþtýrýlýr. Ýþleri düzgün yolunda gider. Gönül sýkýntýsý olmaz. Gamý, kederi, sýkýntýlarý kendiliðinden kalkar. Geçim darlýðý çekenlerin rýzký bollaþýr, kazancýna bereket gelir, geçim darlýðý çekmez. Bütün duâlarý kabuldur. Her istek ve dileði yerine gelir. Ümid ve muradý hasýl olur.
Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. isteyen 3 kere… isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabý buna göredir.

Çok önemli iþlerin gerçekleþmesi için bu salavât (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altýndan kalkamadýðýn musibetlerin gitmesi için de ayný þekilde okunur.


 

Lütfen bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşın

guest
İsteğe bağlı, önemli değil
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
NURANIYAT
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x