Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Nakşibendi Kadiri Tarıkatının Silsile-i Şerîf

Nakşibendi Kadiri Tarıkatının Silsile-i Şerîf

Edeb Ya Hû


Yüce Allah celle celalühü
Hazreti Cebrail (aleyhisselam)

 1. Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem)
 2. Hazreti Ebû Bekir-i Sıddîk (Radiyallahu anh)
 3. Hazreti Selmân-ı Fârisî (Radiyallahu anh)
 4. Hazreti Kâsım İbn-i Muhammed (Radiyallahu anh)
 5. Hazreti Câfer-i Sâdık (Radiyallahu anh)
 6. Hazreti Ebû yezîd-i Bistâmî (Kuddise Sirruhû)
 7. Hazreti Ebu’l-Hasan-ı Harkânî (Kuddise Sirruhû)
 8. Hazreti Şeyh Ebû Aliyyini’l Fârmedî (Kuddise Sirruhû)
 9. Hazreti Şeyh Yûsuf Hemedânî (Kuddise Sirruhû)
 10. Hazreti Şeyh Abdülhâlık Gucdüvânî (Kuddise Sirruhû)
 11. Hazreti Şeyh Ârif-i Revgirî (Kuddise Sirruhû)
 12. Hazreti Şeyh Mahmûd enciz-i Fağnevî (Kuddise Sirruhû)
 13. Hazreti Şeyh Ali-i Râmitenî (Kuddise Sirruhû)
 14. Hazreti Şeyh Muhammed Baba es-Semmâsî (Kuddise Sirruhû)
 15. Hazreti Şeyh Emir Külâl (Kuddise Sirruhû)
 16. Hazreti Şâh Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî (Kuddise Sirruhû)
 17. Hazreti Şeyh Alâeddîn Attâr (Kuddise Sirruhû)
 18. Hazreti Şeyh Yâkûb-u Çerhî (Kuddise Sirruhû)
 19. Hazreti Şeyh Ubeydullah-ı Ahrâr (Kuddise Sirruhû)
 20. Hazreti Şeyh Muhammed Elkazi Elzâhid (Kuddise Sirruhû)
 21. Hazreti Şeyh Muhammed Derviş (Kuddise Sirruhû)
 22. Hazreti Şeyh Muhammed Hâvekî Emkenekî (Kuddise Sirruhû)
 23. Hazreti Şeyh Muhammed Bâki (Kuddise Sirruhû)
 24. Hazreti Şeyh İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruk Serhendî (Kuddise Sirruhû)
 25. Hazreti Şeyh Muhammed Ma’sûm (Kuddise Sirruhû)
 26. Hazreti Şeyh Muhammed Seyfüddîn-i (Kuddise Sirruhû)
 27. Hazreti Şeyh Muhammed Bedvânî (Kuddise Sirruhû)
 28. Hazreti Şeyh Şemseddin Cân-ı Cânân (Kuddise Sirruhû)
 29. Hazreti Şeyh Abdullah El-Dehlevî (Kuddise Sirruhû)
 30. Hazreti Şeyh Mevlânâ Hàlid-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû)
 31. Hazreti Şeyh Muhammed Osman Siraceddin El-evel (Kuddise Sirruhû)
 32. Hazreti Şeyh Mohamed Bahaa El-Din (Kuddise Sirruhû)
 33. Hazreti Şeyh Ömer Ziauddin (Kuddise Sirruhû)
 34. Hazreti Şeyh Muhammed Aladdin (Kuddise Sirruhû) + Hazreti Şeyh Hossameddin (Kuddise Sirruhû)
 35. Hazreti Şeyh Seyyid Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni (Kuddise Sirruhû)
 36. Hazreti Şeyh Seyyid Muhammed Tahsin Essam El-Hüseyni (Kuddise Sirruhû)
 37. Halife Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi

Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim fî külli lemhatin ve nefesin ve bi adedi külli ma’lûmin ledik

--- Konuyu şununla paylaş ---