Kıskançlık Nedir

Kıskançlık Nedir

Kıskançlık Nedir, kıskançlığın Tedavisi Var Mıdır

Kıskançlık nedir ?

Sevilen bir kişinin ya da nesnenin paylaşılamamasına kıskançlık denmektedir. Diğer pek çok insani duygu gibi bu da insanın doğasında olan doğal bir duygudur. Ancak, uç noktalarda yaşanan bir kıskançlık zarar verme noktasına gelir ve katlanılmaz bir hal alır. İnsanların kıskançlık duygularını kontrol edebilmeleri bu açıdan oldukça önemlidir.

Kıskançlık kontrol edilemediği zaman iletişim sorunları ve çatışmalar baş göstermektedir. Bu çözülemediği zaman da karmaşık bir problem haline gelebilmektedir. Kadın ve erkek ilişkilerinin bozulmasında ve sona ermesinde en sık karşılaşılan durum kıskançlıktır. Kıskanç bir kişiliğe sahip kişiler eşini veya sevgilisini, ebeveynlerini ve arkadaşlarını kıskanabilmektedirler.

Herkes kıskançlık duygusu yaşar mı?

Kıskançlık duygusu yaşamamış kimse yoktur ve herkes farklı oranlarda mutlaka bu duyguyu yaşar. Bireylerde kıskançlık, kardeşin kıskanılması şeklinde hayatının ilk yıllarında başlar. Genellikle büyük kardeş sonradan dünyaya gelen kardeşinin daha çok sevildiğini düşünerek onu kıskanır. Böyle bir durumda ebeveynlerin çocuğa açıklama yapmaları ve onları aynı derecede sevdiklerini bilinçaltına iyice yerleştirmeleri çok önemlidir.

Kimler daha fazla kıskançlık sergilerler?

Kıskançlığın başta gelen nedenlerinden biri aşağılık duygusudur. Çocukluk döneminde ebeveynlerin yeterince ilgi göstermediği, sevgi vermediği ve sürekli azarladığı bir çocuk ileride güvensiz bir kişiliğe sahip olur. Kişiliğin oluşmaya başlamasıyla birlikte kendisini daha fazla sorgulamaya başlar ve aşağılık duygusundan dolayı kıskançlık ta körüklenir. Yapılan araştırmalarda kadınların eşlerini veya erkek arkadaşlarını çok daha fazla kıskandıkları ortaya çıkmıştır.

Kadınların erkekleri daha fazla kıskanmalarının genetik bir sebebi var mı?

Kıskançlık duygusu genetik bir durum değildir, ancak birilerini model almak her zaman söz konusu olabilir. Model alınan bu kişiler genellikle anne-babalardır ve onların kıskançlıkları çocukları üzerinde aynı doğrultuda davranışların oluşmasına neden olabilmektedir. Kıskançlık bireyin kendine olan güveni ile de oldukça ilgilidir. Özgüveni olan bireylerin kıskançlık davranışlarını çok daha az ortaya koydukları, özgüvensiz bireylerin ise her an aldatılabilirim endişesi ile çok daha fazla kıskançlık gösterdikleri bilinmektedir. Neticede, kıskançlık insanın doğasında olan bir duygudur, ancak bireyin çevresine ve kendisine zarar verici kıskançlıklar sergilemesi büyük sorunların ortaya çıkması anlamına gelir. İçinden çıkılamaz bir hale geldiği düşünülürse de yardım almak en doğru olandır.


Kaynak: Nuraniyat
Teknik Destek: seodanisman
Edited by: Tıbb-ı Nebevî Uzmanı

Lütfen kopyalamayın!