Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Kadiri soli Tarıkatının Silsile-i Şerîf

Kadiri soli Tarıkatının Silsile-i Şerîf

Edeb Ya Hû


Yüce Allah celle celalühü
Hazreti Cebrail (aleyhisselam)

 

 1. Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)
 2. Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhi selam)
 3. Hazreti Şeyh Hasan-i Basri (Kuddise Sirruhû)
 4. Hazreti Şeyh Habib Acemi (Kuddise Sirruhû)
 5. Hazreti Şeyh Davud-i Tai (Kuddise Sirruhû)
 6. Hazreti Şeyh Ma’rufu Kerhi (Kuddise Sirruhû)
 7. Hazreti Şeyh Sırrı Sekati (Kuddise Sirruhû)
 8. Hazreti Şeyh Cüneyd-i Bağdadi (Kuddise Sirruhû)
 9. Hazreti Şeyh Ebu Bekir Şibli (Kuddise Sirruhû)
 10. Hazreti Şeyh Abdulvahid Temimi (Kuddise Sirruhû)
 11. Hazreti Şeyh Ebul Ferreci Muhammed Tartusi (Kuddise Sirruhû)
 12. Hazreti Şeyh Ali Hakkari (Kuddise Sirruhû)
 13. Hazreti Şeyh Ebu Said El Mübarek Mahzümi (Kuddise Sirruhû)
 14. Hazreti Gavsul Azam Şeyh Seyyid Abdulkadir El-Geylani (Kuddise Sirruhû)
 15. Hazreti Şeyh Abdul Rezzak El-Geylani (Kuddise Sirruhû)
 16. Hazreti Şeyh Muhyiddin ibn el-Arabî (Kuddise Sirruhû)
 17. Hazreti Şeyh Davud elsani (Kuddise Sirruhû)
 18. Hazreti Şeyh Muhammed garibullah (Kuddise Sirruhû)
 19. Hazreti Şeyh abdul fettah el seyyah (Kuddise Sirruhû)
 20. Hazreti Şeyh Muhammed Sadık (Kuddise Sirruhû)
 21. Hazreti Şeyh Muhammed kasim (Kuddise Sirruhû)
 22. Hazreti Şeyh Hüseyin El Basri (Kuddise Sirruhû)
 23. Hazreti Şeyh Ahmed El ihsai (Kuddise Sirruhû)
 24. Hazreti Şeyh İsmail El Vulyânî (Kuddise Sirruhû)
 25. Hazreti Şeyh Ali El katani (Kuddise Sirruhû)
 26. Hazreti Şeyh Maruf El nodahi (Kuddise Sirruhû)
 27. Hazreti Şeyh Ahmed Şeyh süleymani (Kuddise Sirruhû)
 28. Hazreti Şeyh Kamel Hüseyin Carce Kela elsoli (Kuddise Sirruhû)
 29. Hazreti Şeyh AbdulKadir Calaluddin elsoli (Kuddise Sirruhû)
 30. Hazreti Şeyh Raouf Elsoli (Kuddise Sirruhû)
 31. Hazreti Şeyh Abbas Elsoli (Kuddise Sirruhû)
 32. Hazreti Şeyh Latif Elsoli (Kuddise Sirruhû)
 33. Halife Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi

 

Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim fî külli lemhatin ve nefesin ve bi adedi külli ma’lûmin ledik

--- Konuyu şununla paylaş ---