Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Kadiri Birifkani Tarıkatının Silsile-i Şerîf

Kadiri Birifkani Tarıkatının Silsile-i Şerîf

Edeb Ya Hû


Yüce Allah celle celalühü
Hazreti Cebrail (aleyhisselam)

 

 

 1. Hazreti Muhammed Mustafa (sallallâhu aleyhi ve sellem)
 2. Hazreti İmam Ali bin Ebi Talib (aleyhisselam)
 3. Hazreti Şeyh Hasan-i Basri (Radiyallahu anh)
 4. Hazreti Şeyh Habib Acemi (Kuddise Sirruhû)
 5. Hazreti Şeyh Davud-i Tai (Kuddise Sirruhû)
 6. Hazreti Şeyh Ma’rufu Kerhi (Kuddise Sirruhû)
 7. Hazreti Şeyh Sırrı Sekati (Kuddise Sirruhû)
 8. Hazreti Şeyh Cüneyd-i Bağdadi (Kuddise Sirruhû)
 9. Hazreti Şeyh ebu Bakr El Şibli (Kuddise Sirruhû)
 10. Hazreti Şeyh Abdul Vahid Temimi (Kuddise Sirruhû)
 11. Hazreti Şeyh Ebul Farac Tarsusi (Kuddise Sirruhû)
 12. Hazreti Şeyh Ebul Hasan Hakkari (Kuddise Sirruhû)
 13. Hazreti Şeyh Ebu Said- Al Mübarek Mahzumi (Kuddise Sirruhû)
 14. Hazreti Gavsul Azam Abdulkadir Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 15. Hazreti Şeyh Abdulaziz Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 16. Hazreti Şeyh Muhammed Hattaki Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 17. Hazreti Şeyh Şemseddin Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 18. Hazreti Şeyh Şerefeddin Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 19. Hazreti Şeyh Zeyneddin Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 20. Hazreti Şeyh Veliyeddin Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 21. Hazreti Şeyh Nureddin Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 22. Hazreti Şeyh Husameddin Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 23. Hazreti Şeyh Yahya Al geylani (Kuddise Sirruhû)
 24. Hazreti Şeyh Ebu Bekir Al Bağdad-i (Kuddise Sirruhû)
 25. Hazreti Şeyh Osman-ı Al Geylani (Kuddise Sirruhû)
 26. Hazreti Şeyh Ebu Bekir Al Ulusi (Kuddise Sirruhû)
 27. Hazreti Şeyh Mahmud Al Musuli (Kuddise Sirruhû)
 28. Hazreti Al Geylani Sani Şeyh Nureddin Al Birifkani (Kuddise Sirruhû)
 29. Hazreti Şeyh Muhammed Nur Birifkani (Kuddise Sirruhû)
 30. Hazreti Şeyh Nur Muhammed Birifkani (Kuddise Sirruhû)
 31. Hazreti Şeyh Muhammed Bakır (Kuddise Sirruhû)
 32. Hazreti Şeyh Seyyid Ahmed Al Eğderi (Kuddise Sirruhû)
 33. Hazreti Şeyh Seyyid Muhammed Al Kadiri (Kuddise Sirruhû)
 34. Hazreti Şeyh Seyyid Ubeydullah Al Kadiri (Kuddise Sirruhû)
 35. Halife Nureddin Şeyh Ziyad Dalawi Bağdadi

 

Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim fî külli lemhatin ve nefesin ve bi adedi külli ma’lûmin ledik

--- Konuyu şununla paylaş ---