Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Hatme ve Zikirler

Hatme ve Zikirler

La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin
Muhammedün Resulullah, sadikul va’dül emin


Kadiri Nakşibendi Tarikatı

Nuraniyat yolu

Hatme-i Hacegan ve Cehri Zikir Meclisleri

Her hafta hatme ve zikir halakasında.

Hatme, cemaat ile toplu hâlde yapılan bir halka zikridir.

Kur’an ve sünnette övülen ve teşvik edilen zikir çeşitlerinden birisidir.

 1. Tüm Müridinın katılımı.
 2. Fâtiha Şerife.
 3. Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak
 4. 1 kere (Fatiha Suresi).
 5. 3 kere (İhlas Suresi).
 6. Fatiha Suresi ve İhlas suresini hediye ediyoruz sevabını  Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Ehli beyti ve sahabet ve el evliya ve Salih’in ve ulema ve şimdiki olan Şehimizin ruhuna.
 7. 11 kere (İnşirâh Sûresi).
 8. la ilahe illallah la mevcut illallah mafi kalbi illallah.
 9. Fâtiha Şerife.
 10. ya hu yamen hu yamen leyse ila hu.
 11. Fâtiha Şerife.
 12. 1001 kere (İhlas Suresi) Hepsi tek bir sesle.
 13. Allah isim tefekkür rabıtası Kalbinde.
 14. Zikrullah (Allah) Hepsi tek bir sesle.
 15. Fâtiha Şerife.
 16. Nefis muhasebesinin.
 17. Fâtiha Şerife.
 18. Ölüm tefekkür rabıtası.
 19. Fâtiha Şerife.
 20. Salavat Şerife

 

Cehri Zikirler:

 1. Fâtiha Şerife.
 2. 3 kere (Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim) Hepsi tek bir sesle.
 3. 3 kere (Hasbunallahu ve nimel vekil ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm) Hepsi tek bir sesle.
 4. 3 kere (Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh) Hepsi tek bir sesle.
 5. 100 kere (Allah Estağfurullah daim estağfurullah) Hepsi tek bir sesle.
 6. 3 kere (Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim) Hepsi tek bir sesle.
 7. Fâtiha Şerife.
 8. 1 kere Hepsi tek bir sesle.

Ya mütecelli irham zülli ya müteâli aslih hali

Ya hadi ante elhadi leys elhadi ilallah

Ya baki ante elbaki leys elbaki ilallah

Ya şafi ante elşafi  leys elşafi  ilallah

 1. 200 kere (Lâ ilâhe illallah) Hepsi tek bir sesle.
 2. 300 kere (Allah) Hepsi tek bir sesle.
 3. 300 kere (Allah) Hepsi tek bir sesle.
 4. 100 kere (Daim Allah) Hepsi tek bir sesle.
 5. 100 kere (Hayy Allah) Hepsi tek bir sesle.

 

Hepiniz ayakta olacaksınız

 • Hepsi tek bir sesle

Hayy Allah – Hayy Allah

 • Hepsi tek bir sesle

Allah Allah – Hayy Allah

Rahmân Allah – Hayy Allah

Rahim Allah – Hayy Allah

Melik Allah – Hayy Allah

Kuddûs Allah – Hayy Allah

sonuna kadar

 • Hepsi tek bir sesle

Hayy daim – Hayy daim

 • Fâtiha Şerife.

Hepsini otur :

 1. Fâtiha Şerife.
 2. Duaa ve Salavât-ı Şerîfe

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir