Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Kategori: Tasavvuf

Tasavvufun Kaynaği Kur’an ve Sünnettir

Tasavvufun Kaynaği Kur’an ve Sünnettir Hedefi Allah rızası olan bir hareketin ilahi ölçülere uymasi şarttır ilahi ölçüler. Kur’an ve sünnet ile belirlenmiştir Kur’an ve sünnet’in ortaya koyduğu ölçulerin tamamına islam denir. Allahu teala islamdan başka bir Din yol felsefe ve hareketi kabul etmeyeceğini açıkça belirtmiştir. (Âli İmrân Sûresi – 85) Peygamber olarak gönderilen Resulü Muhammed…
Devamı

Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Vasiyeti

Gavs’ul A’zam’ın oğlu Hazreti Şeyh Abdurrezzak, babasına sormuş olduğu bir soru üzerine, babasının ona vasiyet (öğüt) niteliğindeki cevabı:   “Bilmiş ol ki, ey oğlum! (Allah (Celle Celalühu) bizi de seni de ve bütün müslümanları da başarılı kılsın, âmin!) Önce Allah (Celle Celalühu)‘tan gerektiği gibi korkmanı, O’na itaat etmeni, O’nun şeriatına sarılmanı ve çizmiş olduğu sınırları…
Devamı

Letâif Ne Demek

Letâif Ne Demek! Letâiflerin Anlamı Nedir? Tasavvufî terbiyede en önemli vasıtalardan birinin “zikrullah” olduğunu daha önce ifade etmiştik. Allah dostları, zikrin kalpte dâimî bir idrak hâlinde yaşanabilmesi ve insanın âdeta zikrin içinde kaybolup asıl mezkûr olan Cenâb-ı Hak’ta fânî olması için, tarih boyunca muhtelif usûl ve metotlar belirlemişlerdir. İşte bu metodlardan biri de insan vücudunun…
Devamı

Letâif Nedir

Letâif Nedir! Letâiflerin Yerleri Neredelerdir? Letaifin ne olduğunu ve letâiflerin hangi bölgelerde yer aldıklarını anlatan makaleyi istifadenize sunuyoruz. Letâif Nedir? Allah dostları, zikrin kalpte dâimî bir idrak hâlinde yaşanabilmesi ve insanın âdeta zikrin içinde kaybolup asıl mezkûr olan Cenâb-ı Hak’ta fânî olması için, tarih boyunca muhtelif usûl ve metotlar belirlemişlerdir. İşte bu metodlardan biri de…
Devamı

İslâm Dîninin üç Mertebesi

İslâm Dîninin üç Mertebesi   1. İslâm 2. Îmân 3. İhsan Her mertebenin (derecenin) de bir anlamı ve esasları (rükünleri) vardır. ✦ ✦ ✦ Birinci Mertebe: İSLÂM İslâm’ın sözlük anlamı; teslim olmak ve boyun eğmek demektir. Terim anlamı ise; Itlak olunduğu (kullanıldığı) yere göre anlamı değişir.Bunun da iki hali vardır: Birincisi: İslâm, îmân lafzı ile…
Devamı

Tasavvuf Nedir

Edeb yâ Hû Sual : Tasavvuf nedir ? CEVAP : Tasavvuf, kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Tasavvuf hâl işi olduğu için, yaşayan bilir, tarif ile anlaşılmaz. Tasavvuf ilmi, kalb ile yapılması ve sakınılması gereken şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. Buna (Ahlak ilmi) de denir. Tasavvuf ehli, kendi…
Devamı

Tasavvuf

Edeb yâ Hû Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Yani dâimâ ilâhî müşâhedenin, -diğer bir ifâdeyle- ilâhî kameraların gözetimi altında bulunduğumuzun farkında olarak, bu şuur ve idrâk ile yaşamaktır. Tasavvuf; bir arınma disiplinidir. Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden sakınarak “takvâ”ya erebilme yoludur. Nefsânî ihtirasları dizginleyip rûhânî…
Devamı

Maulana Abdülkadir Geylani Hazretleri’nden Nasihatler

Maulana Abdülkadir Geylani Hazretleri’nden Nasihatler Hak dostlarının îkaz ve nasîhatleri, Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in sohbetlerinden birer akistir. Zîrâ mânevî istifâdenin merkezi O’dur. Rûhî heyecanlarla dolu sohbet, îkaz ve nasîhatler, hep o merkezden teselsülen naklolunan parıltılardır. Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- buyurur: “Ey oğul! Sana takvâ gerek. Bu sebeple takvânın îcaplarını îfâya gayret et ki,…
Devamı

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız!