Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64
nuraniyat@yahoo.com

Kategori: Hazreti Şeyh Seyyid Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni (Kuddise Sirruhû)’in Mektupları

onaltıncı Mektup

Âlemlerin Rabbi olan Allah (CC)’a hamd-ü senalar olsun. O’nun tılsımlı sevgili kulu, yardımı ile tamamlayıcı büyük Âlim’e salât ve selâmlar olsun. O Âlim ki, güzelliğin lahûtu, kavuşmanın nasûtu, kerem sahibi Efendimiz, sevgilimiz, her şeyimiz olan Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muhammed’e, tâhir ikram sahibi eshabının tümüne salât ve selâmlar olsun.  Saygıdeğer, nadir vücudlu, güzel ve üstün…
Devamı

onbeşinci Mektup

İsrâ Sûresi’nin gizliliklerinin müfessiri, büyük Hadisler’in rumuzunu açıklayan ak şeriatın naşiri, büyük âlim ve Şeyh’in mutlu nedimi, Hazret-i Yusuf (AS)’un babasına gönderdiği gömleğin kokusu gibi kokan Şeyh Abdülkerim Hazretleri! Ömrün uzun olsun. Gülsuyu ve fesleğen kokan mektubunuzu almış bulunuyorum. Mektubunuz kalbimize rahatlık ve huzur getirdi. Kederimiz silinerek, içimiz aydınlandı, gözümüzün rahatsızlığı geçti. Mektubunuz, içimizdeki düğümün…
Devamı

ondördüncü Mektup

Kerem ve takva sahibi, faziletli efendimiz Molla Nasrullah! Yüce Allah (CC), yardımını sizden eksik etmesin, neye rızası varsa onu versin, size sıhhat ve afiyetlerle, acil şifalar, sevinç ve mutluluklar temenni ederim. Sizleri saygı ile selâmlar, kalbimin sizinle birlikte olduğuna emin olmanızı dilerim.  Güzel hattınızla yazılı mektubunuzu almış bulunmaktayım. Hastalık haberiniz bizleri üzüntü ve kedere boğdu.…
Devamı

Onüçüncü Mektup

Efendimiz! Hicaz’a gitmek niyetinde olduğunuzdan, sizden mahrum kaldık. Mecazdan, hakikate doğru, aşk ateşi sararak tecavüz etmiş oldu. Senden ricam şudur ki, benim için yüz maksat ve arzumu, Hicaz’da, Cenab-ı Hakk (CC)’tan istekte bulunmandır. Bunlardan biri Hakk (CC) tarafından kabul edilmiş olsa, bazı rü’yalarım tahakkuk etmiş olur. O vakit sana doğru, şükrederek, koşar adımlarla ilerlerim; senin…
Devamı

Onikinci Mektup

Aziz ve asaletli efendim! Ulvî, temiz ilimler sahibi, Hadisler’i aydınlatan nur, indirilen gizliliklerin âlimi! Ey Allah (CC)’ın bağışladığı emsalsiz bağış! Esefim şudur ki, bütün bunlar, göğsünüzdeki hazinelerde uykuya dalmış gibidirler. Bunları, isteklilerin faydalanmaları için durdurmanız mümkün değilmiş gibi görünmektedir. Sizleri hürmetle selâmlarım. Göndermiş olduğunuz ve bizler için cevher gibi kıymetli olan sevgi ve dostluk dolu…
Devamı

Onbirinci Mektup

Ey Arif Mollamız! Kalbim sizinle birlikte olarak sizleri selâmlar, duanızı rica eder, Yüce Allah (CC)’tan sizlere her zaman için uzun ömürler dilerim.  Sizleri bir hayli göreceğim gelmiştir. Yazmış olduğunuz mektubu, yorgun ve hasta olarak yatmış olduğum odamda, tembel ve halsiz bulunduğum bir sırada almış oldum. Yüce Allah (CC)’a sıhhatte, yorgunlukta ve her halde şükürde bulunalım.…
Devamı

Onuncu Mektup

Sevgili ve aziz Şeyh Nezih Efendi!  Yüce Allah (CC), sizleri ve bizleri, her türlü mekruh olan şeyden uzak kılsın ve affetsin. Şer’î tarikat işleri hakkındaki konuları ihtiva eden mektubunuzu almış bulunmaktayım. Mektubunuz bize, güzel niyet ve akidenizin selâmetini anlatmış oldu. Şimdi, Lübnan’da bulunan ve bu tarikatın mensubu olan kardeşlerimin şeriat ve tarikat hakkındaki sorularını cevaplayacağım: …
Devamı

Dokuzuncu Mektup

Muhterem, sevgili, aziz müridlerim! Bu yola intisabı seven ve intisab eden, sevgili ve aziz müridlerim! Cümlenize Allah (CC)’tan af ve afiyet diler, hal ve durumunuzu güzelleştirmesini niyaz ederim. Yine cümlenizi selâmlayarak, sevgi ve iştiyakla, sizlere dua etmekteyim. Sizlerin de hal ve hatırınızı sorar, rahat olup olmadığınızı sual ederim. Allah (CC)’ın izniyle, hiçbir zaman sizlere karşı…
Devamı

Sekizinci Mektup

Şerefli ve şanlı sevgili kardeşim, Şeyh Halil Feyyaz Efendi!  Allah (CC), seni, mutlu ve salim kılsın. Sizleri selâmlarım. Mektubunuzu almış bulunuyorum. Bununla bizleri sonsuz sevindirmiş olduğunuzdan, sizlere şükranımı bildiririm.  Yüce Allah (CC)’a hamd ve senalar ederek, manevi mevki ve mertebenizin yükselmesini, her vakit için mana kapılarının feyzinin açılmasını dilerim. Yanımıza Reşid, Hamid ve Abdülmelik gelmişlerdir.…
Devamı

Yedinci Mektup

Ey güzel ahlâk ve asalet sahibi, sevgilimiz, efendilerin efendisi üstad Molla Abdülmecid Efendi Hazretleri! Sizlere, uzun ömürler dilerim; kalbim sizlerde olarak, saygıyla selâmlarım. Hakikaten sizleri göreceğim geldiği gibi, sizlerle buluşmak en büyük arzumdur. Yüce Allah (CC)’tan, sizlere, vücudunuzun devamlı sıhhat ve afiyet içerisinde kalıp, rahatlıkla yaşamanızı temenni ederim.  Aziz Hocam! Sizlerin şeriat ve ilim nuru…
Devamı

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız!